19th Aug2020

Fantasia 2020: ‘HK: Forbidden Superhero’ Review

by Phil Wheat

Stars: Ryohei Suzuki, Fumika Shimizu, Ken Yasuda, Shôta Chiyo, Shunsuke Daitô, Narushi Ikeda, Nana Katase, Tsuyoshi Muro, Shun Oguri, Yoshinori Okada, Jirô Satô, Takashi Tsukamoto | Written by Yûichi Fukuda, Shun Oguri | Directed by Yûichi Fukuda I love, nay ADORE, completely-bonkers Far East flicks be they live-action or animation – hell, some of the […]

Off
23rd Sep2014

‘HK: Forbidden Superhero’ DVD Review

by Phil Wheat

Stars: Ryohei Suzuki, Fumika Shimizu, Ken Yasuda, Shôta Chiyo, Shunsuke Daitô, Narushi Ikeda, Nana Katase, Tsuyoshi Muro, Shun Oguri, Yoshinori Okada, Jirô Satô, Takashi Tsukamoto | Written by Yûichi Fukuda, Shun Oguri | Directed by Yûichi Fukuda I love, nay ADORE, completely-bonkers Far East flicks be they live-action or animation – hell, some of the […]

Off