10th Aug2021

Fantasia 2021: ‘Sweetie, You Won’t Believe It’ Review

by Jim Morazzini

Stars: Daniyar Alshinov, Asel Kaliyeva, Azamat Marklenov, Yerlan Prynsetov, Alamat Sakatov, Rustem Zhaniyamanov, Yerkebulan Daiyrov, Dulgya Akmolda | Written by Yernar Nurgaliyev, Daniyar Soltanbayev, Ilyas Toleu, Anuar Turizhigitov, Alisher Utev, Aybasov Zhandos | Directed by Yernar Nurgaliyev We’ve reviewed films from all over the world, Estonia, Tunisia, Norway, Cambodia, even Mongolia. I’m fairly sure though […]

Off